CREATIVE PRO - live marketing.events.promotions.teambuildings

en | de
noznice.png
top-image-bg.jpg

Creative teambuildings & Incentive

„Let’s team. Let’s play. Let’s Create.“

Nové kreatívne riešenia v oblasti teambuildingu a zážitkového vzdelávania.

Teambuildings:

(Creative teaming, Emotional training, Creative Assessment)

Programy zamerané na menšie skupiny a tímy. Kreatívne riešenia workshopov, seminárov a tréningov v tematickom teambuildingovo – zážitkovom prevedení. Príbehová štylizácia a profesionálne spracovanie témy vedie k zlepšovaniu vzťahov a posilneniu vzájomnej dôvery jednotlivcov v tíme.

TeamSpirit eventy:

(E:motional games, City spirit and Incentive trips Special)

Špeciálne tematické, či tradičné incentívne športové a outdoorové programy, určené pre väčšie skupiny a tímy v počte od 200-1500 účastníkov. Zábava, fun, relax, stmeľovanie, motivácia a zoznámenie sa v neformálnom prostredí, vedie k dlhodobému zlepšeniu vzťahov na pracovisku.


Media trainings:

(Creative performance, Creattro Media Stage)

Špecializované programy, ktorých teambuildingová forma posilňuje konkrétne mediálne a prezentačné zručnosti jednotlivcov, či malých tímov. Skupinové mediálne tréningy zvýšujú sebavedomie, verbálne, či neverbálne vystupovanie pred médiami a väčšími skupinami ľudí.

www.creativeteambuildings.com

tel.: 421 (2) 54 43 01 03
e-mail: creativepro@creativepro.sk