CREATIVE PRO - live marketing.events.promotions.teambuildings

en | de
agentura.png
top-image-bg.jpg

Získali sme Certifikat ISO 20121:2012

Sme jedinou agentúrou v strednej a východnej Európe, ktorá získala ISO 20121: 2012 - Systém trvalo udržateľného riadenia podujatí v oblasti Event marketingu, Event managementu, Sales promotion, Incentive events, Teamspirit, Teambuilding  & Production support, čím potvrdzujeme, že sme agentúra, ktorá vytvára, zavádza, udržiava a zlepšuje systém riadenia udržateľnosti eventov.                                 Stále sa zlepšujeme.